יצחק

ירושלים

רותם, בנית מערך סדנאות מעולה. הסדנאות שלך חכמות אך בד בבד גם קליטות וברורות.
אתה מעביר אותן בחן ובנעימות, תוך שיתוף הנוכחים בצורה .מעולה
.אציין, למדתי מהן הרבה וממך באופן אישי
תודה רבה